VISWATEREN

Samen met je VISpas of Kleine VISpas vormt je Lijst van viswateren de schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. In de lijsten van viswateren zijn de wateren opgenomen, waar je mag vissen met het betreffende document. We onderscheiden twee soorten lijsten met viswateren:

  • De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015, behorende bij de VISpas (zie onderaan)
  • Kleine lijst van viswateren, behorende bij de Kleine VISpas 2014.

   VISPLANNER

Visplanner
Als u wilt weten welke wateren er in de lijsten van viswateren zijn opgenomen, open dan één van bovenstaande lijsten. Als u wilt weten waar de wateren in deze lijsten liggen, start dan de Visplanner.