A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g

HSV “De Vrolijke Visser/Het Grootslag”

houdt op maandag 8 april 2019 haar

A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g

in clubhuis “Pampus” aan de Zuiderdijk 6, Bovenkarspel.

Aanvang: 20.00 uur.

A G E N D A:
1. Opening
2. Mededelingen en binnengekomen stukken
3. Notulen van de najaarsvergadering van 19 november 2018
4. Verslag secretaris
5. Verslag wedstrijdcommissie
6. Financieel verslag 2018
7. Verslag kascommissie
8. Begroting 2019
9. Verkiezing nieuw lid kascommissie
10. Vaststelling contributie 2020
11. Bestuursverkiezing:
Afredend en niet herkiesbaar: Chris Messchaert, penningmeester.
Aftredend en herkiesbaar: Ton Leijen en Gerard Botman.
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot 5 april 2019, uitsluitend schriftelijk of
per email, aanmelden bij de secretaris: jvdpal@hotmail.com.
We zoeken een nieuwe penningmeester en een secretaris.
12. Voorstellen. (Schriftelijk indienen bij de secretaris tot 5 april 2019.)
13. Rondvraag
14. Sluiting

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *