Algemene ledenvergadering 23 april

Algemene ledenvergadering

 

Op maandag 23 april houden we onze algemene ledenvergadering in clubhuis “Pampus” aan de Zuiderdijk 6, Bovenkarspel.

 

Aanvang: 20.00 uur.

 

A G E N D A:

 1. Opening
 2. Mededelingen en binnengekomen stukken
 3. Notulen van de najaarsvergadering van 13 november 2017
 4. Verslag secretaris
 5. Verslag wedstrijdcommissie
 6. Financieel verslag 2017
 7. Verslag kascommissie
 8. Begroting 2018
 9. Verkiezing nieuw lid kascommissie
 10. Toekomstvisie vereniging
 11. Vaststelling contributie 2019
 12. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Luud Dekker.

Aftredend en herkiesbaar: Ron v.d. Bold en Jan v.d. Pal.

Het bestuur stelt Dirk Bielsma voor als nieuw bestuurslid.

Tegenkandidaten kunnen zich tot 19 april 2018, uitsluitend

schriftelijk, aanmelden bij de secretaris.

 1. Voorstellen. (Schriftelijk indienen vóór 9 april.)
 2. Rondvraag
 3. Sluiting.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *