Algemene Leden Vergadering + Agenda

Op maandag 19 November houden we onze algemene ledenvergadering in clubhuis “Pampus” aan de Zuiderdijk 6, Bovenkarspel.

De vergadering begint om 20.00 uur en u bent als lid van harte welkom om deze bij te wonen en laat ook uw stem gelden.

Hengelsportvereniging “De Vrolijke Visser/Het Grootslag”

A G E N D A:

1. Opening
2. Mededelingen en binnengekomen stukken
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van
23 april 2018
4. Verslag wedstrijdcommissie
5. Verslag jeugdcommissie
6. Verslag Vliegvisgroep
7. Winterprogramma 2018/2019
8. Voorstellen: voorstellen kunnen, uitsluitend schriftelijk,
worden ingediend bij de secretaris tot 15 november 2018.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Na afloop van de vergadering worden, tijdens gezellig samenzijn, de prijzen
uitgereikt van de baarscompetitie en de PZ-bekerwedstrijd.

Kom dus naar Pampus op 19 november! Parkeren in het Nassaupark.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *