Op 6 november was Ton Leijen 30 jaar bestuurslid van onze vereniging.
In 1990 werd Ton in het bestuur van HSV “Het Grootslag” gekozen en drie jaar later werd
hij voorzitter. Na de fusie met “De Vrolijke Visser” in 2000 werd hij eerst vicevoorzitter en
in 2004 voorzitter. Die functie bekleedt hij ook nu nog.
Vroeger waren er twee hengelsportverenigingen in het dorp Bovenkarspel en in het begin
heette “Het Grootslag” nog “De Halve Maan”, genoemd naar het hotel-restaurant, dat tevens
het clubhuis was van de vereniging.
“De Vrolijke Visser” viste aanvankelijk vanuit “Het Hof van Holland” aan de Kolk en vanaf
1995 vanuit clubhuis “Pampus” ook aan de Kolk.